Заместник областният управител д-р Катя Ганова бе на тридневен семинар в Арбанаси

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В периода 22-24.06.2011г. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България КРИБ- Гласът на българския бизнес, организира десетия семинар на тема: „Стратегическо управление на човешките ресурси в условията на демографски промени" по проекта на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност", с финансовата подкрепа на ОПРЧР.

Семинарът се организира със съдействието на КРИБ - Добрич за фирми от Североизточен и Северен централен район за планиране. В семинара участие ще вземат ръководители човешки ресурси от фирми и организации от браншове строителство, туризъм, застраховане, химическа индустрия и др. като: Екострой АД, ПОК «Доверие» АД, Петрол Холдинг АД, Интерсервиз Узунови АД, Юнимастърс Лоджистикс АД, Арбитус ЕООД, Вива Инженеринг ЕООД, Оргахим АД, ПОД Бъдеще АД, Инфраструктура ЕООД, Камара на страителите в България -Русе и др.

Основни теми на семинара:

1. Демографските промени и новите предизвикателства за стратегическото управление на персонала - модели и констатации в Европа и България.

2. Стратегически анализ на демографската ситуация - Стратегии за преодоляване на демографските проблеми и предизвикателства вследствие на демографските проблеми. 

3. Експлоративен анализ и управление на демографската ситуация.

4. Тематични области за набиране на данни и ситуационна диагноза на компетенциите при асиметрична възрастова структура.

5. Инструменти за управление на демографските промени в предприятието.

Откриването на семинара е на 22 юни 2011 г., /сряда/ от 10.00 ч.

Място на провеждане: х-л „Рачев Хотел Резиденс",  с. Арбанаси, община Велико Търново.

Основната цел е усъвършенстване на стратегическото и оперативното управление на персонала за осъществяване на европейските цели на трудовия пазар сред членовете на КРИБ във взаимодействие със социалните партньори и образователните организации. Проектните дейности са насочени към изпълнение на обновената Лисабонска стратегия и Стратегия „Европа 2020", поставящи силно ударение върху знанието, образованието и иновациите.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

 

 
Актуално

съобщение

анкета