Заместник областният управител Тодор Георгиев прие представител на Брюксел

prev next

     Управляващият  Директор на Институт Формула Европа Надя Гейбриъл днес бе приета от заместник областния управител Т. Георгиев по нейна молба. Поводът бе запознаване на ръководството и компетентните експерти от институцията с Проект за Стратегия за развитие на неразвитите райони в Община Балчик.

     Г-жа Гейбриъл отправи покана към Областна администрация за определяне на представител, който да участва в обсъждането на Стратегията, с оглед да бъде информиран Областният управител и да има поглед върху процеса на взимане на решения в посока създаването на професионален качествен продукт, който ще доведе до оптимизиране на развитието в района, работната заетост и ефективното усвояване на европейски средства - което се цели с изпълнението на Проекта.

     Приетата Стратегия ще бъде изпълнена от Местна Инициативна Група Балчик. Стратегията ще се финансира от Програмата за Развитие на Селските Райони. Тя ще бъде внесена за разглеждане в Министертсвото на земеделието в края на този месец. Ще се конкурира със стратегиите на други региони в България. В случай, че спечели, изпълнението й ще обхване периода 2012 - 2013 г.

     На срещата днес при заместник областния управител Тодор Георгиев присъстваха Държавен експерт инж. Росен Павлов и Старши експерт Левент Назим от отдел "Регионално развитие и административен контрол".

     Институт Формула Европа е организация за Стратегическо Управление на Икономическото Развитие, базирана в Брюксел. В проекта участва чрез физическо лице. Мисията на участието е да се проследи „от вътре" един случай на управление на Европейски средства в България от гледна точка на спазване на процедурите и следване на икономическата логика. Този случай ще послужи за изграждане на база данни за определяне и стандартизиране на оптималния капацитет за стратегическо планиране на развитието, който регионалните и местните правителства в Европа следва да притежават.

 
Актуално

съобщение

анкета