Заместник областният управител Тодор Георгиев ще участва в Международен семинар за културен туризъм в Силистра

prev next

     Предписания за устойчиво развитие на българо-румънска Трансгранична дестинация за културен туризъм с наименование Истър - Понтика (ТГДКТ Истър - Понтика) ще бъдат разгледани от представители на туристическия бизнес, местни власти, НПО и културни институти от три български области: Добрич, Силистра и Русе, и три румънски окръзи: Констанца, Кълъраш и Гюргево, по време на работен семинар, който ще се проведе на 26 юли 2011 г. в град Силистра, България.

     Събитието се организира в рамките на проект 2(2i)-3.1-2 MIS-ETC Code 661 Трансгранична Дестинация за Културен туризъм Истър-Понтика, реализиран от Сдружение Европартньори, ЕИКТ Еврика и Национален музей за история и археология - Констанца, по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     Семинарът в гр. Силистра е естествено продължение на работната среща, която се проведе по-рано този месец в гр. Кълъраш, Румъния. На нея бяха разгледани анализи на заинтересованите страни, на наличните туристически ресурси и инфраструктура, както и на потенциални целеви пазарни ниши и изгодни туристически продукти. Основен акцент в нея беше изготвянето на SWOT анализ на новата туристическа дестинация, представящ силните и слаби страни на региона, възможностите и заплахите, свързани с нейното развитие.

     Целта на работната среща в гр. Силистра е да се представят предписания за устойчиво развитие на трансграничния регион чрез развитие на културен туризъм и превръщането му в единна Трансгранична туристическа дестинация, със своя собствена идентичност и разпознаваем имидж, обединени под наименованието Истър - Понтика.

     Основните акценти в семинара са представянето, обсъждането със заинтересованите страни и допълването на предписания за устойчво развитие на Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър -Понтика, изготвени предварително от експерти на Сдружение Европарньори:

     Основен лектор и презентатор по време на срещата ще бъде Стефан Димитров, Председател на Сдружение Европартньори.

     Резултатите от семинара ще послужат на експертите на Сдружение Европартньори за изготвянето на окончателен вариант на Интегрирана стратегия за развитие на Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър - Понтика. Очаква се тя да бъде отпечатана и предоставена на широката публика в края на месец август 2011 г.

 

ЕВРОПАРТНЬОРИ http://www.europartnersbg.eu/, ел. поща: office@europartnersbg.eu , тел.: + 359 897 865 736

 
Актуално

съобщение

анкета