В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Решение на Районен съд

prev next

           С Решение от 14.07.2011 г. по искова молба на Областен управител на област Добрич, пълномощник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Районен съд - Добрич прогласи нищожността на договор № 355/03.07.2007г. за покупко-продажба на недвижим имот- частна държавна собственост, находящ се в гр. Добрич,  сключен между Областния управител на област Добрич и „Валентино" ЕООД през 2007 г.    

        Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Добрич в двуседмичен срок от връчването на страните.
Актуално

съобщение

анкета