Битова осигуреност и икономическа активност на добруджанци

prev next

        По данни от преброяването към 1.02.2011 г., населението на област Добрич е 189 677, жилищата са 99 808 със  368 189 жилищни помещения. Общата застроена площ е 8 536 711 кв.м. 72 души в областта живеят в примитивни и подвижни жилища - фургони, каравани и микробуси.

        В региона има 99 808 жилища, от тях 845 жилища са в нежилищни сгради - административни постройки и 15 пансиона, общежития и старчески домове. При предното преброяване от 2001 година в областта е имало 96 553 жилища. Анализът показва, че увеличението идва от засиленото строителство през последните 10 години.

        74 646 oт жилищата (75%) са обитаеми. В един дом има средно 3 стаи, застроената площ е 88.5 кв.м. В едно жилище в област Добрич живеят средно 1,8 лица, докато в страната те са 1,9. Най-населени са жилищата в областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Сливен. В София (столица) живеят средно 2.0 лица в едно жилище. Най-слабо са населени жилищата на област Перник, Бургас, Видин, Габрово и Монтана.

        2,8% от обитаемите постройки нямат канализация, в 23% отпадните води изтичат в септични ями. В 11% от жилищата няма баня, а в 1,3% липсва тоалетна. В 16 012 пък санитарният възел се намира извън жилищната сграда.

        69% от жилищата се отопляват на твърдо гориво, 25 % на ток, а само 3,6 % са газифицирани. Телевизор използват 98,5% от домакинствата, телефон - 91,4%, компютър - 38,8%, интернет - 36,5%. В 91,5% от жилищата има печка, хладилник работи в 93,1%.

        Автоматична пералня използват 67,5%, климатик 17,1%, съдомиялна - 5,3% от домакинства. Повече от 40% са посочили, че имат лека кола, 30,3% - гараж. А 5144 души в региона разполагат с вили и къщи за почивка.

        В областта живеят 93 267 мъже и 96 410жени. Над 10 500 са домакините в Добруджа . Толкова са жените в региона между 15 и 64 години, които са посочили в анкетните карти, че се са заети единствено с домакинска работа вкъщи. 80% от активното население (79 873) ходят на работа, а другите 20% са декларирали, че са безработни. 54 срещу 46 е процентното съотношение между заетите мъже и жени. 49 768 души сформират икономически неактивното население в региона. Това е 26% от населението на областта (189 677). Тези хора все още не са навършили години за пенсиониране и не са навлезли в трудоспособна възраст. Към тях спадат и тези, които се занимават само с домакинска работа. 8 950 от неактивните са посочили, че са още учащи, 11 307 - че се занимават със странична дейност. 15 060 души са пенсионирани поради болест, намалена трудоспособност или други причини, преди да навършат необходимите години.

 ТСБ - гр.Добрич
Актуално

съобщение

анкета