Заседание на Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

     Трето заседание проведе в края на миналата седмица, Комисията за разглеждане на постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Добрич. Заседанието бе председателствано от зам. областния управител д-р Катя Ганова.

     Комисията е разгледала постъпил през седмицата Сигнал №АК04-02-05-1606/10.08.2011 г. от група граждани, живущи на ул. „Димитър Дончев" и ул. „Цар Калоян", гр. Тервел, относно организиране на сватбени тържества през целия летен сезон на 2011 г. в стола на СОУ „Йордан Йовков" гр. Тервел, с което се нарушава реда и спокойствието на гражданите във вечерните часове. Визира се неспазване на ангажимент, поет от страна на общината за преустановяване на горепосочените мероприятия и липса на реакция от страна на органите на реда /РПУ Тервел/.

     Взето е решение да се изпрати писмо до РЗИ гр. Добрич и ОД на МВР гр. Добрич за проверка по случая.

 

 

           

 
Актуално

съобщение

анкета