За три работни места в Областна администрация са номинирани 13 кандидати

     Днес, 17 август, в  Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Комисията,  председателствана от  зам. областния управител д-р Катя Ганова, извърши подбор съгласно Процедурата за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата", и номинира до 5 лица за всяко работно място, в рамките на утвърдената от Министъра на труда и социалната политика квота за всяко ведомство.

     За обявените три работни места в Областна администрация Добрич са номинирани 13 младежи: трима са кандидатите за работно място в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", петима са номинираните за звено „Бюро за комплексно обслужване" и петима за Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".

     За Общинските администрации в Балчик и Добрич са номинирани по 5-има кандидати, за Крушари - двама, за Тервел - един. За общините Генерал Тошево, Добричка и Шабла - няма желаещи.

     Окончателният подбор сред младежите за назначаване на работа за срок от 9 месеца, ще се осъществи от съответния работодател след провеждане на интервю с одобрените кандидати в съответствие с процедурата.

 
Актуално

съобщение

анкета