Областната комисия по заетост съгласува държавния план- прием

 

     Днес на  редовно заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Добрич бе съгласуван държавният план- прием за учебната 2009/2010г. в професионалните гимназии, професионалните училища и в паралелки в общообразователни и специални училища на територията на Област Добрич за придобиване на професионална квалификация.

     Регионалният инспекторат по образование представи обобщено предложение въз основа на направените от директорите на училища заявки за прием по професии и специалности. Постоянната комисия прие единодушно предложението. Следваща стъпка от процедурата ще бъде утвърждаване на план- приема от Министерство на образованието и науката.
Актуално

съобщение

анкета