Заместник областният управител д-р Катя Ганова – гост на Кръгла маса за представяне на проект

     Сдружение „Кубера" стартира изпълнението на проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация" с териториален обхват Област Добрич. Услугите на центъра ще бъдат достъпни в цялата страна. Днес, 25 август, проектът бе представен в пресцентъра на Областна администрация.

     Ресорният заместник областен управител  д-р Катя Ганова поздрави екипа, който изпълнява проекта, като подчерта и ролята на доброволците, подпомагащи реализирането му, още повече, че 2011 г. е обявена от Европейската комисия за Година на доброволчеството: „Уверявам Ви, че имате нашата подкрепа - подчерта зам. областният управител - тъй като реализирането на проекти по такива важни и актуални теми за нашето съвремие, е в съответствие с националната политика на България, а тя е неразривно свързана с Европейското законодателство. Необходимо е сплотяване на обществото - такова, каквото искаме да бъде то през 21 век."

     Д-р Ганова цитира проучване на Евробарометър, което показва, че все още дискриминацията е широко разпространена, особено на:

  • расов и етнически принцип - 61%;
  • възраст - 58%;
  • увреждания - 53%;
  • сексуална ориентация - 47%;
  • религия или вяра - 39%.

     Проектът "Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация" има за цел повишаване на толерантността към различията в обществото и сформиране на обществена чувствителност към враждебното слово и престъпленията от омраза. Онлайн центърът ще предоставя безплатни услуги в подкрепа на лица, считащи се за дискриминирани и предимно насочени към съдебни процедури. Проектът ще се реализира с екип от доброволци и помощта на фондация "Работилница за граждански инициативи" по фонд "Толерантност" с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

 

           

           

           

 

 
Актуално

съобщение

анкета