Безрискови технологии няма, но когато рискът е управляем и контролиран – негативите ще бъдат минимизирани и овладяни, убеден е Областният управител

prev next

     Днес Областният управител прие в кабинета си група участници в митинга, организиран от гражданско обединение „Добрич против шистовия газ". След като изслуша мотивите на протестиращите, Областният управител заяви, че най- отговорно приема Протестната нота, която още днес ще бъде изпратена до Премиера и Президента, но не е съгласен с позицията, изложена от Инициативния комитет, която изцяло е представена в черни краски. „Не мога да се съглася, че Министерски съвет е взел това решение без предварителни проучвания и сондиране на експертни мнения. Няма правителство, което да взема решения в ущърб на здравето на своите граждани. Защо в Нотата са изложени само негативите? Това, което имам като информация е, че върви широка обществена дискусия на експертно ниво, на ниво министерства и компетентни институции, където се обсъждат и се дискутират както положителните страни и опит на други държави в това отношение, така и възможните проблеми при добива и последващото депониране на течните и твърди отпадъци, въздействието  върху околната среда, с оглед това да не бъде допуснато и рискът да бъде минимизиран" - заяви Областният управител.

     „Нека се има предвид, че когато се коментира тази тема от професионалисти, изключително голямо внимание в този процес се обръща на ролята на местните регулаторни органи на всяка държава за постигане на строг контрол върху дейностите на сондиране, добив и последващо депониране на отпадъците от шистовия газ" - допълни Областният управител.

     Веднага след срещата при Областния управител, на която присъстваха неговите заместници Тодор Георгиев и д-р Катя Ганова, Протестната нота бе изпратена на адресатите - Президента на Р България, Министър-председателя на Р България и кметовете на общини в Област Добрич.

            Предистория:

Съгласно Решение 427 от 16 юни 2011г. на Министерски съвет, за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1 - Нови пазар", разположен на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, за територията на област Добрич попадат общините Добрич, Добричка, Тервел, частично засегнати са Генерал Тошево, Балчик и Крушари.

С писмо с изх. № АП-06-02-1493/27.07.2011г. на Областен управител на Област Добрич, изпратено до кметовете на засегнатите общини в областта, бе изискана информация дали е проявен интерес за проучване на залежи на шистов газ на територията на общината, кои са местностите и терените, които попадат, както и какви са срокове за започване на проучването. Кметовете на Добрич, Тервел, Крушари и Балчик отговориха, че не е проявяван интерес и не е постъпвала документация за издаване на разрешение за строеж на обекти от такъв характер.

 

                       
Актуално

съобщение

анкета