Областна администрация предаде избирателните списъци на всички общини

prev next

     На 1 септември служители, упълномощени от Областния управител, получиха от Главна дирекция ГРАО в МРРБ избирателните списъци за обявяване и работа в общините за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и кметове и общински съветници. Предаването на документацията на осемте общини приключи в рамките на един ден.

     Припомняме, че със заповед на Областния управител Желязко Желязков, е определен организационно-техническият екип в Областна администрация Добрич, който ще отговаря за изпълнението на задачите, свързани с подготовката и провеждането на изборите. Ръководител на екипа е главният секретар Драгой Драгоев.
Актуално

съобщение

анкета