Премиерът ще открие рехабилитиран пътен участък „Варна-Аксаково-Добрич”

Днес, 29 септември от 15 ч., премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова официално ще открият рехабилитираните пътни участъци на „ЛОТ 7: Рехабилитация на път ІІ-29 „Варна-Аксаково-Добрич" и път ІІІ-207 /І-2/ „Шумен-Девня-Ветрино-Калоян-Векилски". Гост на събитието ще бъде и Областният управител на Добрич Желязко Желязков.

     Откриването на рехабилитираните участъци от „ЛОТ 7" ще се състои на изхода на гр. Аксаково, посока гр. Добрич, пред сградата на бившето КПП на МВР.

     Дължината на първия участък е 9,2 км, а на втория - 17,6 км. Стойността на проекта 12 909 479  лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално  развитие". Изпълнител на строителните дейности е фирма „Инжстройинженеринг" ЕООД, Варна, а договорът за строителния надзор е сключен с „Пътинвестинженеринг" АД, гр. София.

     Извършените дейности по обекта включват: предварителни ремонти по настилката, локални ремонти в участъците с недостатъчна носимоспособност - полагане на нова настилка и оформяне на нови банкети, ремонт на съществуващите бетонови улеи и полагане на нови бордюри, изпълнение на нови облицовани окопи, полагане на нови бетонови бордюри, отводнителни улеи и малки съоръжения, почистване и ремонт на съществуващите водостоци; подмяна на съществуваща стоманена предпазна ограда с нова; възстановяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация за осигуряване безопасността на движението.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета