Областният съвет за развитие бе информиран за напредъка по пилотен проект „Зелената мрежа на Добруджа”

 

     С отделните етапи на основната дейност - изграждането на интернет портал, присъстващите бяха запознати от Държавен експерт инж. Росен Павлов.

     Съгласно  разговори с координаторите на проекта от страна на Министерски съвет е предложено интернет-порталът на Област Добрич да бъде изготвен по линия на „дарение" от страна на фирма „Технологика" чрез ангажирането на малък колектив от страна на Математическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски".

     Вече са проведени няколко срещи с ръководството на фирмата, относно формата на „партньорство-спонсорство" и  Областна администрация има тяхно потвърждение,  че биха могли да изпълнят по-опростен вариант на уеб-сайт за целите на проекта без множество изисквания, отразени в проекто-заданието.

     Наскоро в София бяха направени последни уточнения с представители на фирма „Технологика", на Министерски съвет и на Математическия факултет, като  бе представен примерен първоначален вид на уеб-страницата. Последвало е и обсъждане с френските консултанти по проекта за вариантите на информация, която може да бъде включена към уеб-страницата.

      В резултат на това, екипът на Областна администрация разработи  ново преработено предложение за организацията на сайта, което бе представено на вниманието на Областния съвет за развитие на днешното заседание.
Актуално

съобщение

анкета