В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Междуведомствена комисия извърши проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич

     Междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областния управител извърши проверка в периода 11.10.2011 г. - 14.10.2011 г. на състоянието на речните корита, водосборни дерета и проблемни участъци по тях, и на потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич. Проверени бяха 6 язовира в община Добричка, 8 язовира в община Тервел, 2 в община Балчик и по един в Генерал Тошево и Крушари.

     Въз основа на констатираните частични технически неизправности в съоръженията и предписанията за превантивни мерки, дадени след проверката от  междуведомствената комисия, Областният управител ще подготви Доклад до Заместник-министър председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Докладът е в отговор на Указания на вицепремиера за предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и/или ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите през 2011 год. В съответствие с указанията, тези проверки се извършват два пъти в годината.
Актуално

съобщение

анкета