Руският консул Щелкунов: „Чрез Вас поздравявам всички жители на Област Добрич”

 

     Днес Областният управител д-р Ердинч Хаджиев получи поздравителен адрес от Генералния консул на Руската федерация във Варна. Като изразява своите най- искрени пожелания за мир, щастие, благополучие и по- нататъшна успешна работа за благото на Родината, Анатолий Щелкунов  заявява: „Сърдечно поздравявам Вас и във Ваше лице всички жители на Област Добрич по случай Националния празник на България.  3 март е велика историческа дата за България и Русия. Този ден заема специално място в летописа на руско- българските отношения, в основата на които е многовековният  опит на духовното единение на нашите народи.

     Отбелязването понастоящем на Годината на България в Русия без съмнение ще стане нов етап в постъпателното развитие на руско- българското сътрудничество" - заявява Генералният консул на Руската федерация  в поздравителен адрес до Областния управител д-р Ердинч Хаджиев.  
Актуално

съобщение

анкета