В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Проверка на Министерството на икономиката установи: В с. Рогозина се прави проучване за конвенционален природен газ

     В с. Рогозина, община Генерал Тошево, се извършва дълбок сондаж за проучване и търсене на конвенционален природен газ. Това установи проверка, разпоредена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков след сигнал от еколози. Проучванията се извършват от „Геоинформсервиз" - унгарска компания, подизпълнител на Русгеоком БГ. Русгеоком БГ АД има договор за търсене и проучване за нефт и газ, сключен през февруари 2004 г. от Министерството на околната среда и водите.

     Проверката в с. Рогозина е извършена от експерти на МИЕТ и община Генерал Тошево. Установено е, че е направено проучване с радиоактивни изотопи, което е част от изследванията при търсене на нефт и газ и е рутинна процедура, многократно изпълнявана и на други обекти в страната. За конкретното изследване, на 16 ноември 2011 „Геоинформсервиз" е внесла изотопи и необходимата апаратура за изследването от Унгария през Румъния. Още на следващия ден изотопите и апаратурата са изнесени от България. Извършена е проверка от Гражданска защита, която не показва данни за радиация при сондажа.

     По договор Русгеоком може да сондира до дълбочина 5400 метра. В момента сондажът е стигнал до 955 метра. На терена е спусната обсадна колона, която е циментирана и изпитана за херметичност. При извършената проверка е изследван циментът на колоната и е установено, че няма отклонения от радиационните норми.

     Всички проучвателни дейности се извършват съгласно утвърдените проекти. Представени са необходимите разрешителни.

 
Актуално

съобщение

анкета