Областен управител

files/upload/governor/DNikolova.JPG

    

Детелина Кирилова Николова

 

                  Родена на 12 декември 1956 година.

            Магистър по „Икономика на промишлеността" с втора специалност „Преподавател по икономически дисциплини" от ВИНС - Варна. Специализирала е „Управление на териториалните единици" във ВИНС и „Маркетинг и мениджмънт" в УНСС.

             Придобити квалификации:

            В САЩ и Дания по управление за развитие на местното самоуправление; в Португалия и Естония - на тема „Отговорни общински съвети = ефективно общинско управление"; специализация по „Европейски стандарти за разделно събиране на отпадъци, рециклиране на сметища" в Германия и Холандия; специализация в Норвегия и Дания в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор на Черноморските общини.

             Опит в областта на местното самоуправление:

1995 г. - 2003 г.

 • Секретар на Община град Добрич
 • Председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Член на Обществения Съвет за превенция и борба с наркоманиите
 • Председател на УС на Сдружението с нестопанска цел „Ред и сигурност"
 • Зам.-председател и член на УС на Националната Асоциация на секретарите на Общини в Република България

2003 г. - 2015 г.

 • Три мандата Кмет на Община град Добрич
 • Член на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за планиране
 • Член на Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерски съвет на Република България
 • Член на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет"
 • Член на комитета за наблюдение по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси"
 • Член на УС на Фонда за енергийна ефективност към Министерството на икономиката и енергетиката
 • Председател и член на УС на Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия"
 • Член на УС на Националното сдружение на Общините в Република България
 • Наблюдател в Комитета на местните и регионални власти и Комитета на регионите в ЕС
 • Зам.-член на Бюрото на Комитета на регионите и Член на Комитета на регионите в ЕС
 • Председател на УС на СНЦ „Управление на отпадъците - регион Добрич"
 • Съпредседател на СНЦ „Изграждане в град Добрич на паметник на Ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г."
 • Председател на СНЦ „Изграждане на паметник на Св. Киприян"

             Отличия:

            Повече от 25 отличия от национални сдружения, съюзи и асоциации, и от чуждестранни организации ( призове, плакети, грамоти, медали, кристално огърлие) за изключителни заслуги и личен принос, и в знак на признателност за добра съвместна работа и партньорство с различни структури от обществения и социален живот, както и в знак на благодарност за отстояване на общинската кауза и в служба на обществото.

            Детелина Николова е удостоена с Почетен плакет на Народното събрание на Република България през 2010 г.

 


 Приемен ден: всеки втори понеделник от месеца от 13 часа след предварително записване  


Актуално

съобщение

анкета