Заместник областни управители

 

files/upload/oblastni/Krasimir_Nikolov.JPG

 

Красимир Христов Николов

 

Роден на 29.01.1976 година.

Магистър по "Софтуерни технологии, ръководител информационни и комуникационни технологии и системи за управление, компютърен специалист"

От януари 2012 г. до май същата година е член на Съвета на директорите на "Център за бизнес и култура" АД - гр. Добрич. От май 2012 г. до назначаването му за заместник областен управител е председател на Съвета на директорите на "Център за бизнес и култура" АД - гр. Добрич.

Владее английски, руски и немски език.

Красимир Николов не е семеен.

 

Приемен ден: Втори вторник от месеца от 10 часа след предварително записване

 

files/upload/oblastni/Ivelina_Ilieva.JPG

 

 Ивелина Ганчева Илиева

 

Родена на 19.09.1985 година.

Магистър по "Мениджмънт"

 

От ноември 2015 г. до назначаването й за заместник областен управител на област Добрич е заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" в Община Каварна.

Притежава сертификат за вътрешен одит в публичния сектор, удостоверения за преминати обучения по Юридически въпроси; Финансови въпроси, свързани с усвояването на СКФ; Публичност и информация; Управление на проекти; Цел 3 на кохезионната политика на ЕС; Публично-частно партньорство.

Владее английски и немски език.

Ивелина Илиева е семейна с две деца.

 

Приемен ден: Втори четвъртък от месеца от 10 часа след предварително записване 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета