Заместник областни управители

 

files/upload/--2021-OU/_.__________1.jpg

 

 Галин Стоянов Господинов


Роден е на 5 септември 1983 година.

Магистър по „Право“ от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Притежава магистърска степен „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов.

В периода 2012-2013 година е юрисконсулт в „Пътно строителство“ АД.

От 2013 година  до 2015 година работи като юрисконсулт във „ВиК“.

За година – 2015-2016 г., е служител в Областна дирекция на МВР Добрич.

От 2016 г. е назначен за прокурист и член на Съвета на директорите във „ВиК“ АД. През 2017 г. е председател на Съвета на директорите на водното дружество.

От 2018 г. до встъпването в длъжност заместник областен управител е главен юрисконсулт в Регионално управление на образованието Добрич.

Владее английски език.

Семеен с едно дете.


 

files/upload/--2021-OU/_.________.jpg
 
 

Здравко Христов Здравков

 

Роден е на 8 май 1975 година.

Завършил е шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с две магистратури – „Социална педагогика“ и „Агроном, растителна защита“.

От 2000 г. работи в частния сектор.

През 2004 година работи в сферата на туризма.

В периода 2004 г. – 2007 г. работи в сектор „Недвижими имоти“. От 2008 г. до 2010 г. е зает отново в сферата на туризма.

От 2010 година до встъпването в длъжност заместник областен управител се занимава с растителна защита в сектор „Селско стопанство“.

Владее английски, немски и руски езици.

Семеен с две деца.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета