Заместник областни управители

files/upload/oblastni/Zam_Obl_Daniel.jpg 

Даниел Петков Йорданов

   

         Роден е на 9 август 1978 година в град Добрич. Дипломира се в Аграрния университет в Пловдив като магистър по „Растителна защита“. Завършил е и специалност „Право“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

         Повече от 6 години е професионалният му опит като експерт в МЗХ - Общинска служба „Земеделие“ Добрич.

         Работил е и като юрисконсулт в частна фирма.

         Политическа кариера: кандидат за народен представител в 42- то Народно събрание, издигнат от Коалиция за България.

         Не е семеен.

 Приемен ден: всеки втори вторник от месеца след предварително записване 

 

 

 

 

 

 

files/upload/oblastni/Zam_Obl_Ismet.jpg

 Исмет Абил Абил

          Исмет Абил е роден на 18 януари 1973 година.

      Завършил е „Финанси" - степен магистър във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", а преди това „Стопанско управление" - бакалавър във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър".

         Заемал е поста председател на Общински съвет Тервел.

       До назначаването му като заместник областен управител, се е занимавал с частен бизнес, участвал е и в управленските органи на акционерни дружества.

 

 Приемен ден: всеки втори понеделник от месеца след предварително записване