Заместник областни управители

files/upload/oblastni/zam_IM.JPG

 

ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ МАНУШЕВ

   

             Роден на 16 декември 1978 година.

            Магистратура по Европейска администрация във ВСУ „Черноризец Храбър" /от 2013 г./. Завършил бакалавърска степен - Международни икономически отношения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 2003 г.

            Притежава експертиза по изготвяне на процедури по Закона за обществени поръчки; планиране и осъществяване на мерки в областта на регионалното развитие, както и в областта на енергийната ефективност.

           От ноември 2011 г. до назначаването му за Заместник областен управител на област Добрич, е заместник-кмет на Община Генерал Тошево.

            Ръководител и координатор на проекти по оперативните програми на ЕС.

         Бил е председател на УС на „Национално сдружение на експертите по обществени поръчки"; заместник председател на „Съюз на ловците и риболовците в Генерал Тошево"; председател на „Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата" и др.

           Преминал интензивно езиково обучение по френски и английски език. Владее много добре немски и руски език.

            Ивайло Манушев е семеен, има две деца.

 

ПРИЕМЕН ДЕН: Всеки втори вторник и всеки четвърти вторник от месеца от 10 до 12 ч. след предварително записване.

        


Актуално

съобщение

анкета