В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕОХРАНЯЕМИТЕ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ

     Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал публична покана на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществените поръчки с предмет: Организиране и извършване на водноспасителна дейност на територията на неохраняеми морски плажове за Осигуряване на водноспасителна дейност на плажната ивица на: "Русалка /"Голям плаж"/, Община Каварна, област Добрич; "Шабленска тузла - къмпинг "Добруджа", община Шабла, област Добрич, "Шабленска тузла- къмпинг "Добруджа" / пред Ресторант " Тополи "/, община Шабла, област Добрич; Къмпинг "Космос", обшина Шабла, област Добрич;" Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич

Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА,  www.dobrich.government.bg .

 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9043500 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043500  

Офертите се подават в срок до 17,00 часа на 10.7.2015 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета