Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ

Подадена пред Министерски съвет

КРАСИМИР ХРИСТОВ НИКОЛОВ

Подадена пред Министерски съвет

ЖИВКО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Подадена пред Министерски съвет

РУМЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
Подадена пред органа по назначаване

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Подадена пред органа по назначаване

КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ КУРТЕВ

Подадена пред органа по назначаване

ИВЕЛИНА АНДОНОВА ДРАГНЕВА

Подадена пред органа по назначаване

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

Подадена пред органа по назначаване

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ

Подадена пред органа по назначаване

ВИРЖИНИЯ СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Подадена пред органа по назначаване

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

Подадена пред органа по назначаване

СИЛВИЯ ИЛИЕВА ЕНЧЕВА

Подадена пред органа по назначаване

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

Подадена пред органа по назначаване

ПЕНЮ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

Подадена пред органа по назначаване

ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА ПАНЧЕВА

Подадена пред органа по назначаване

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Подадена пред органа по назначаване

ЛЕВЕНТ ХАСИМ НАЗИМ

Подадена пред органа по назначаване

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

Подадена пред органа по назначаване

КЕМАЛ СЕБАЙДИН АСАН

Подадена пред органа по назначаване

ПАВЛЕТА СТЕФАНОВА КОНОВА

Подадена пред органа по назначаване

КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА ДОБРЕВА

Подадена пред органа по назначаване

ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

Подадена пред органа по назначаване

ЕНЧО МАРИНОВ ИВАНОВ

Подадена пред органа по назначаване

КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

Подадена пред органа по назначаване

Декларациите на служителите от Областна администрация Добрич са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Добрич и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета