Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ -2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.35 и във връзка с пар. 2, ал. 3 ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Областна администрация-Добрич


Име,презиме и фамилия

Длъжностни наименования

чл. 35, ал. 1, т.1

чл. 35, ал. 1, т.3

чл. 35, ал. 1, т.2 част2

чл. 35, ал. 1, т.4

1.        

 

Областен управител

 

 

 

 

2.        

 

Зам. областен управител

 

 

 

 

3.        

 

Зам. областен управител

 

 

 

 

4.        

РУМЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

Главен секретар

 

 

 

 

5.        

ВИРЖИНИЯ СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

6.        

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Директор

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

7.        

КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ КУРТЕВ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

8.        

ДИАНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

Старши счетоводител

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

9.        

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

Старши юрисконсулт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

10.     

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

Старши юрисконсулт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

11.     

 

Юрисконсулт

 

 

 

 

12.     

ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

Старши експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

13.     

 

Младши експерт

 

 

 

 

14.     

 

Младши експерт

 

 

 

 

15.     

СИЛВИЯ ИЛИЕВА ЕНЧЕВА

Директор

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

16.     

ПЕНЮ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

17.     

ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА ПАНЧЕВА

Старши експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

18.     

КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

Старши експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

19.     

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

20.     

ПАВЛЕТА СТЕФАНОВА КОНОВА

Старши  експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

21.     

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

22.     

ЛЕВЕНТ ХАСИМ НАЗИМ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

23.     

ЕНЧО МАРИНОВ ИВАНОВ

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

24.     

КЕМАЛ СЕБАЙДИН АСАН

Главен експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

25.     

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

Младши експерт

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

26.     

 

Специалист

 

 

 

 

27.     

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

28.     

НИКОЛА ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

Специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

29.     

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Архивар

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

30.     

ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Старши специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

31.     

НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

Старши специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

32.     

ИВАН ЖЕКОВ ИВАНОВ

Старши специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

33.     

ХРИСТО ИВАНОВ ТОДОРОВ

Старши специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

34.     

МАРИЯНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

Старши специалист

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

 files/upload/1-dekl-2018/0_pdf_icon.jpg

 

35.        

 

Старши счетоводител

 

 

 

 

 

 

Декларациите на служителите от Областна администрация Добрич са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Добрич и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок - няма


Актуално

съобщение

анкета