Областният управител Недко Марчев свиква политическите сили на консултации за състава на Районната избирателна комисия

     Днес, 7 август, Областният управител Недко Марчев изпрати писма до централните ръководства на: ПП „ГЕРБ", КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", ПП „ДПС", ПП „АТАКА", КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", с което ги уведомява за насрочени консултации на 9 август 2014 г. от 10.00 ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на консултация относно състава на Районната избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., която ще се проведе на 09.08.2014 год. (събота) от 10.00 часа в зала «Пресцентър» на Областна администрация гр. Добрич.
При провеждането на консултациите, следва да представите всички необходими документи, изброени в Решение № 652-НС от 06.08.2014 год. на Централната избирателна комисия, а именно:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрация на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-Народно събрание или участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

3.Пълномощно от лицето/ата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

4. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

5.Копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица.

6. Декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК.

Приложение:

1. Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия;НЕДКО МАРЧЕВ
Областен управител на област Добрич

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета