Областният съвет за развитие прие предложение до МРРБ: област Добрич да попада в обхвата на допустимата територия на бъдещата инвестиционна програма

     Заседанието на Областния съвет за развитие, се проведе под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, във връзка с постъпило писмо от МРРБ, относно разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.
     Д-р Новоселска припомни, че целта на програмата е: оказване на подкрепа в преодоляване на икономическата изостаналост на цитираните райони, привличане на инвестиции, повишаване на заетостта на населението в трудоспособна възраст и като цяло - намаляване на различията между българските региони. Предвид географското си положение, цялата територия на област Добрич е погранична и на това основание попада в обхвата на допустимата територия на бъдещата програма, подчерта Областният управител. Решението бе гласувано и прието от членовете на съвета.
     Следващият въпрос, който бе разискван в рамките на заседанието, бе фокусиран върху постъпилите предложения за проекти във връзка с разработването на програмата. Членове на съвета, изразиха съмнение, че все още няма конкретика, не са ясни критериите за кандидатстване, не са унифицирани в подходящ табличен вид финансовите параметри от страна на общините. В отговор на това, секретарят на РСР в СИР и представител на МРРБ Галина Пашова уточни, че на този етап е важна заявката за проекта. Програмата ще има финансова рамка, ще бъдат определени източниците на финансиране и ресурсите необходими за реализация на програмата, допълни тя. Включително ще има възможност за пренасочване на финансирането на проекти и от други програми, както и прилагането на допълнителни финансови инструменти и механизми.
     Областният управител сподели, че липсата на оптимизъм в хода на дискусията донякъде има основание. Дълго време нещата не са се случвали - такава е реалността, но ако има стабилно управление, това би се променило, категорична бе д-р Новоселска. На този етап, Областният съвет за развитие изпълнява указанията на МРРБ и ще предостави в срок обобщената информация от общините. Членовете на съвета гласуваха всички предложения за проекти на общинските администрации от област Добрич да бъдат изпратени в Министерство на регионалното развитие и благоустройство във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

     Областният съвет за развитие гласува още едно решение в 3 подточки: ОСР подкрепя предложение за изграждането на трилентов или скоростен път в участъка „Варна - Аксаково - Стожер - Добрич - Кардам" от републикански път ІІ-29 и бъдещото му продължаване с път II-71 "Балчик - Добрич - Силистра", като проекти за финансиране и последващо изпълнение, чрез привличане на средства, както от оперативните програми, така и от националния бюджет; Областният съвет за развитие подкрепя предложение за изграждане на Североизточен обходен път на гр. Ген. Тошево; ОСР подкрепя предложение да се включи като приоритетна отсечка за подготовка за осъществяване на инвестиционна дейност следният пътен участък: "Път II -71 в участъка Добрич - к.к. "Албена" /обход на с. Батово/.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета