Областен информационен център организира поредица от информационни срещи

     От 14 септември 2016 г. ОИЦ - Добрич стартира информационни срещи на тема: „Възможности за социално включване и подкрепа за рибовъдни стопанства". Ще бъдат представени процедури, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси" и Програмата за морско дело и рибарство.
     Информационните срещи ще се проведат в област Добрич, както следва:
 
Шабла - 14 септември - 09:30 ч. - Зала в сградата на община Шабла,
Балчик - 16 септември - 09:30 ч. - Зала в сградата на община Балчик,
Каварна - 19 септември - 09:30 ч. - Зала в сградата на община Каварна,
Добрич, Добричка - 20 септември - 10:30 ч. - Зала в сградата на община Добричка,
Генерал Тошево - 21 септември - 10:00 ч. - Зала в сградата на община Генерал Тошево,
Тервел - 27 септември - 10:00 ч. - Зала в сградата на община Тервел,
Крушари - 28 септември - 10:00 ч. - Зала в сградата на община Крушари.
 
     По време на информационните срещи ще бъдат представени процедура „Активно включване" и проект на насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на социалното предприемачество", финансирани по ОПРЧР, както и две от мерките, финансирани по ПМДР „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" и „Продуктивни инвестиции в аквакултурите"(само за общините Шабла, Балчик и Каварна). Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. 
 
     Пълният текст на Поканата на Областния информационен център - Добрич, за участие в срещите, можете да прочетете в прикачения файл.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета