Междуведомствена комисия констатира ниска степен на риск в област Добрич

В изпълнение на заповед № РкД-22-14/23.03.2017 година на Областния управител на област Добрич, Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасни водни обекти на територията на областта. В резултат на проверката е изготвен доклад, като констатациите на Комисията са, че поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска.
В доклада се посочва, че в голяма част от обходените населени места е извършено почистване на прорасли в деретата, около мостове и водостоци дървета и храсти. Извършено е и продълбочаване на някои от най-критичните участъци.
След наводнението на 19-20.06.2014 г. са предприети значителни мерки за намаляване на рисковете от наводнения в град Добрич - почистване и продълбочаване на коритото на река Добричка и прилежащите сервитути, се посочва в доклада за извършените проверки.
В резултат на огледите са направени предписания собствениците на пътни съоръжения попадащи в обхвата на деретата - Областно пътно управление и общини, да извършат прочистване на обектите, с цел превенция.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета