Гласов портал в услуга на гражданите – на тел. 058/690 230 и 058/ 690 231

prev next
 

     Сall-центърът създава подходяща иновативна среда за достъп на гражданите до актуална информация за предоставяните услуги. С изграждането му, администрацията осигурява качествено, бързо и прозрачно обслужване и значително подпомага населението в селските райони и гражданите в неравностойно положение, като предоставя необходимата им информация посредством най-използваното комуникационно средство - телефона.

      Изграденият Сall- център в Областна администрация - Добрич ще позволи високо ниво на прозрачност при предоставянето на информация, съпричастност на обществеността в решаването на различни проблеми при минимално изразходване на време, средства и усилия както от страна на заинтересованите граждани, така и за самата админинстративна структура.

     С изпълнението на проекта се постига  самоинициативност и съпричастност на населението към дейностите на Областна администрация - Добрич, която работи в посока непрестанно подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до предоставяните административни услуги при пълна прозрачност, откритост, компетентност и ефективност.

     Изграденият Гласов портал е в изпълнение на дейност 6 „Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации", на Проект А 08-12-21-C/02.02.2009 „За прозрачни и открити областни и общински администрации" финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

files/upload/symbol/opac.JPG

 

 

    
Актуално

съобщение

анкета