Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич 2016 - 2020 (2010 - 2015 г.)

Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич 

 1. Основен екип:

-          Председател: Заместник областен управител на област Добрич;

-          Заместник председател: директор на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) - Добрич;

 Членове:

 -         главен експерт „Социална закрила" в Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич;

-          главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич;

-      главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" на Областна администрация Добрич;

-       младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" на Областна администрация Добрич;

-          координатор за област Добрич по Проект „Развитие на системата на планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище";

-          координатор за област Добрич по Проект „Развитие на системата на планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

2. Разширен екип:

-          заместник кмет на община град Добрич;

-          заместник кмет на Община Добричка;

-           заместник кмет на Община Балчик;

-          заместник кмет на Община Каварна;

-          заместник кмет на Община Шабла;

-          заместник кмет на Община Тервел;

-           заместник кмет Община Генерал Тошево;

-           заместник кмет на Община Крушари;

-           директор на Дирекция социално подпомагане -Добрич;

-           директор на Дирекция социално подпомагане - Генерал Тошево;

-          директор на Дирекция социално подпомагане - Тервел;

-           директор на Дирекция социално подпомагане - Каварна;

-           директор на Дирекция социално подпомагане - Балчик;

-          секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добрич;

-          началник отдел на ДАЗД - Варна;

-          здравен медиатор, сдружение „Просветление Рома";

-          управител на фондация „Свети Николай Чудотворец";

-          експерт в областния съвет на Български червен кръст Добрич.


 
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета