Областен съвет по условия на труд

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Заместник областен управител.

            и ЧЛЕНОВЕ:

     1. директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Добрич;

     2. директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Добрич;

    3.  главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Добрич;

     4. младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Добрич;

   5.  младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Добрич;

     6.   председател на „Търговско промишлена палата" - Добрич;

   7.  председател на управителния съвет на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България" - Добрич;

     8.  председател на „Стопанска камара " - Добрич;  

     9.  делегиран представител на „Асоциация на индустриалния капитал в България";

    10. председател на Регионален съвет на „ Конфедерация на независимите синдикати в България " - Добрич;

     11.  председател на Синдикален регионален съюз „ Подкрепа " - Добрич.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета