Областен съвет по енергийна ефективност

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Заместник - областен управител на област Добрич;             

       СЕКРЕТАР:  гл. експерт „ТСУ и транспорт" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация Добрич;

                                                             

     И ЧЛЕНОВЕ:

1.     регионален представител в Агенция за устойчиво енергийно развитие;

2.       Представител на "Eнерго Про Мрежи" АД - Добрич;

3.       Управител на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Добрич;

4.       Началник на РО „НСК" - Добрич;

5.       Представител на РИОСВ - Варна;

6.       Представител на „Черноморска газова компания" ЕООД;

7.       Изпълнителен директор на "Пътно строителство"АД, град Добрич;

8.       Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;  

9.       Кмет на Община град Добрич;

10.  Кмет на Община Добричка;

11.  Кмет на Община Тервел;

12.  Кмет на Община Шабла;

13.  Кмет на Община Крушари;

14.  Кмет на Община Генерал Тошево;

15.  Кмет на община Каварна;

        

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета