Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Заместник - областен управител на област Добрич.

СЕКРЕТАР:   гл. експерт в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация - Добрич.

ЧЛЕНОВЕ:

1.    Директор на ОД на МВР - Добрич.  

2.    Началник отдел „Охранителна полиция" към ОД на МВР - Добрич.

3.    Началник сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Добрич;

4.    Директор на РД „ПБЗН"- Добрич;

5.    Началник на ОО „Автомобилна администрация" -  Добрич;

6.    Старши експерт „Професионално образование" към Регионално управление на образованието - Добрич;

7.    Директор на Областно пътно управление - Добрич;

8.    Директор на ЦСМП - Добрич;

9.    Главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол" в дирекция „Обществено здраве" към Регионална здравна инспекция - Добрич;

10.  Директор на секретариата на ОС на Български червен кръст - Добрич;

11.  Заместник-окръжен прокурор към Окръжна прокуратура - Добрич;

12.  Представител на община град Добрич;

13.  Представител на община Добричка;

14.  Представител на община Балчик;

15.  Представител на община Каварна;

16.  Представител на община Шабла;

17.  Представител на община Генерал Тошево;

18.  Представител на община Тервел;

19.  Представител на община Крушари;

20.  Председател на „Съюз на българските автомобилисти" - Добрич;

21.  Председател на УС на Сдружение „България Вита

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета