Добрич

files/upload/gerb_logos/gerbdobrich_400.png

 

Град Добрич е в източната част на Добруджанското плато. Градът е център на Община с особен статут на територията, която се покрива от тази на землището му. Други населени места в общината не съществуват, изключение прави квартал Рилци, който административно е включен към град Добрич, но териториално е отделен от него.
Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на общината е с обща площ 109 018 дка.

Територията на град Добрич е част от Дунавската хълмиста равнина с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсечени от долината на Суха река. Градът е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5 % до 6 %.
Градът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област - лятна сухота и проявено безводие. Средната годишна температура на въздуха е 10,2°С. Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й към изток и запад определят и ветровия режим. Районът се характеризира като ветровит с нисък процент тихо време - около 20 % средногодишно.

 

Община Добрич

 Председател на Общински съвет Кмет
 Мая Димитрова
 Йордан Тошков Йорданов
files/upload/symbol/tel.pngтел. 058 / 600 406 files/upload/symbol/tel.pngтел. 058 / 601 203
files/upload/symbol/fax.pngфакс 058 / 600 703 files/upload/symbol/fax.pngфакс 058 / 600 166
files/upload/symbol/mail.png

eMail dobrich@dobrich.bg

 

 files/upload/symbol/mail.pngeMail dobrich@dobrich.bg
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт www.dobrich.bg

 


Актуално

съобщение

анкета