Генерал Тошево

files/upload/gerb_logos/GERB.png

 

Община Генерал Тошево е втората по големина в рамките на Област Добрич. Разположена е в Североизточната част на Република България и попада в Североизточния район с център град Варна. Територията й е 982,238 кв.км., което представлява 20,81 % от територията на област Добрич и 4,92 % от Североизточния район. Граничи с Република Румъния, общините Добрич, Каварна, Шабла, Балчик и Крушари. Състои се от 41 населени места, от които 1 град и 40 села, с население от 18745 души, представляващо 8,99 % от населението на областта и 1,46 % от населението на Североизточния район.

Общината се характеризира с добри природни дадености и ресурси - равнинен релеф, предполагащ развитието на модерно земеделие, значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, защитени територии, микроязовир. Климатът в Общината е умереноконтинентален. Плодородните черноземни почви допълнително благоприятстват развитието на земеделието.

 

Община Генерал Тошево

 Председател на Общински съвет Кмет
  Владимир Начев Димитър Михайлов Петров
files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 30 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 20
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05
files/upload/symbol/mail.pngeMail obsavet@toshevo.org  files/upload/symbol/mail.pngeMail mail@toshevo.org
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://toshevo.org/

 

Населени места

Дъбовик кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057304/277
   
Житен кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057307/377, 216
   
Зограф кметски наместник:
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05739/434
   
Изворово кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057306/373, 286
   
Йовково кмет: Алибрям Хасан Сали
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05733/217
   
Калина кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05736/262
   
Кардам кмет: Иван Стоянов Иванов
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05733/321, 325,317
   
Конаре кметски наместник
 files/upload/symbol/tel.pngтел: 05736/217
   
Краище кметски наместник:
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05735/467
   
Красен кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05735/320, 571, 470
   
Къпиново кмет: Росен Петров Ганев
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057302/39-19
   
Лозница кметски наместник:
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057305/377
   
Люляково кмет:  Костадин Ат. Костадинов
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05737/377
   
Малина кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05734/388, 378
   
Градини кметски наместник:
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 057307/288
   
Петлешково кметски наместник: 
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05732/220
   
Писарово кметски наместник:
 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05737/234
   
Пленимир  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05732/39-70
   
Преселенци  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png 05734/277, 562
   
Присад  кмет: Стефан Младенов Христов
  files/upload/symbol/tel.png 05731/39-08
   
Пчеларово  кмет: Антон Илиев Атанасов
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05739/277, 326
   
 Рогозина  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png тел. 057308/266
   
 Равнец  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png тел. 057304/377
   
 Росен  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05735/432
   
 Росица  кмет: Йордан Тодоров Казаков
  files/upload/symbol/tel.png 057305/277, 375
   
 Сираково  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05738/465
   
 Сноп  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 057307/338
   
 Снягово  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05733/366
   
 Спасово  кмет: Андреан Стефанов Симеонов
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05738/366, 422
   
 Средина  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05736/435
   
 Сърнено  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05738/330
   
 Узово  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05739/266
   
 Чернооково  кметски наместник: 
  files/upload/symbol/tel.png 057308/277
   
 Горица  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05734/270
   
 Вичево  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05738/375
   
 Великово  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05736/563
   
 Василево  кмет: Илиян Николов Колев
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05736/377, 266
   
 Бежаново  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05738/220
    
 Балканци  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png 05736/530
   
 Ал. Стамболийски  кметски наместник:
  files/upload/symbol/tel.png тел. 05738/413