Шабла

files/upload/gerb_logos/Gerb_shabla_col.png

 

Община Шабла е разположена в Североизточна България. Тя е седмата по големина от общо 8 общини в област Добрич. На изток граничи с Черно море, на север с Румъния, а на югозапад и запад- с общините Каварна и Генерал Тошево. Средната надморска височина е 48м. Характерен елемент за общината са дюните, разположени основно в северната част на крайбрежието, с площ над 1300 дка. Общата площ на 16-те землища на община Шабла е 329639 дка, което съставлява 7,0% от територията на област Добрич.
Релефът е равнинен, еднообразен, с лек наклон на североизток и изток и надморска височина до 100 м. Морският бряг южно от град Шабла е скалист, на север - нисък и блатист с множество плажове. Бреговата линия на пясъчните плажове е най-подвижна и най-бързо променящата се част. Крайбрежието, което обхваща територията с ясно изразени стари и съвременни абразионни и акумулационни форми, завършва с брегова ивица, в която се проявяват съвременни абразионни и акумулационни процеси. Около нос Шабла абразията е образувала многобройни пещери, подводни и надводни клипи.

Община Шабла

 

 Председател на Общински съвет Кмет
   Д-р Йорданка Стоева - Йорданова Мариян Александров Жечев
files/upload/symbol/tel.pngтел.  05743 / 41 25 files/upload/symbol/tel.pngтел.  05743 / 41 45
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05743 / 42 04 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05743 / 42 04
files/upload/symbol/mail.pngeMail ob_s@ob-shabla.org  files/upload/symbol/mail.pngeMail obshtina@ob-shabla.org
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт www.shabla.bg

 

Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Шабла

 


Актуално

съобщение

анкета